SMARTFILE

SMARTFILE ND:YAG LAZER SİSTEMİ

Smartfile lazer sistemi flash lambalı diğer lazer sistemlerinden ayrı olarak ergonomik büyüklüğü ve 13 kg’lık ağırlığı ile dişhekimliğinde kullanılan portable lazer sistemleri içerisinde dalga boyu (1064 nm) olması avantajıyla öne çıkmıştır.

Deka Nd;Yag lazer’in diş hekimliğindeki kullanım alanlarını geliştirirken Smartfile cihazının bu yeni kullanım alanlarına uyumunu sağlamak anlamında teknolojik yenilikleri de diş hekimliğine kazandırmaya devam etmektedir.

Deka kendi geliştirdiği yenilikçi U-CP (Ultra Compressing Pulse) teknolojisi sayesinde enerji, frekans ve süreye bağlı kalmaksızın lazer atımlarının tepe noktası gücünün sabit bir güçle aktarılmasını başarmıştır. Tepe noktası gücü (Peak Power) biyolojik dokuların etkilenmesi ve etkileşimi anlamında önemli bir gerekliliktir. Bu yolla U-CP teknolojisi diş hekimliği uygulamaları için lazer destekli uygulamaların tekrarlanabilmesini garanti altına alır.

Smartfile Nd;Yag Lazerinin En Önemli Avantajları:

Yumuşak dokuların mükemmel bir hemostatik etkiyle koagülasyonu ve buharlaştırılması, Elektro koter kullanımının ortadan kalkması ve aneztezi kullanımının azalması.

Nd:YAG lazer iyi bir termokoagülasyon sağlar ve 1-4 mm derinliğe kadar etkili olduğundan yüzeysel girişimlerde kullanılır. Şiddetli kanamalarda koagülasyona yardımcı olarak önemli avantaj sağlamaktadır. Yumuşak dokuda her bakımdan etkili kesi işlemi için CO2 lazer en uygun seçimdir. Postoperatif iyileşme ve fonksiyonun problem olabileceği dil kök, ağız tabanı, dudak köşesi gibi bölgelerde büyük avantaj sağlamaktadır. Epitelizasyon 2-3 haftada tamamlanmakta, operasyon sırasında dikkati çeken bir kanama olmamakta, postoperatif ağrı ve ödem minimal düzeyde olmaktadır. Prekanseröz lezyonların eksizyonu, hemanjiyom, lenfanjiyom, papillom, fibrom gibi benign tümöral kitlelerin uzaklaştırılması, preprotetik cerrahide protez fibroplazilerinin uzaklaştırılması, vestibül sulcus derinleştirilmesi, frenektomi, estetik amaçlı pigmentasyonların yok edilmesinde çok başarılı şekilde kullanılabilmektedir.

Kalıcı ve etkin desensitizasyon için mine, dentin ve sementin derin kontaminasyonuyla aynı anda tübüllerin kapatılması.

Periodontal tedavilerde lazer sterilizasyon avantajıyla ameliyatsız çözümler sunabilmesi. Açık flap operasyonlarının mümkün olabildiği oranda azalması. 100% bakteri eliminasyonu.

Prostetik tedavilerde tek seansta ölçü alınabilmesi.

Yumuşak doku insizyonu ve eksizyonlarının kanama kontrolü avantajıyla yapılabilmesi.

Yumuşak doku insizyonu ve eksizyonlarının kanama kontrolü avantajıyla yapılabilmesi.
Periimplantitis tedavisi.

Biyostimülasyon etkisi sayesinde post-op iyileşmenin hızlandırılması ve eklem ağrısı terapisi.

Birçok endodontik ve periodontal tedavilerin tek bir seansta tamamlanabilmesi.
Aft, ülser tedavileri, ve daha birçok yumuşak doku uygulamaları...
Ergonomi, kullanıcıyla dost ve güvenlik Deka için anahtar faktörlerdir. Bu faktörler Deka’ya en mümkün olan terapatik çözümleri optimal klinik sonuçlarla sağlar.

DİŞ HEKİMLİĞİ

smart 2940d plus

SMART 2940D PLUS

Erbium;Yag Sert Doku Lazer Sistemi.
Acısız ve ağrısız çürük tedavisinde üstün Deka lazer teknolojisi.
smart us20d

SMART US20D

Oral yumuşak doku cerrahisinde kanamasız, hızlı ve acısız insizyon ve eksizyonda üstün Deka Lazer teknolojisi.
smartfile

SMARTFILE

Periodontoloji ve Endodonti de FDA onaylı lazer teknolojisi. %99.9 bakteri eliminasyonu üstelik flap kaldırmadan.

Search